ÇELEBİOĞLU KONAĞI

Mardin Midyat

Konağın üçü birbirine bitişik durumdadır. Konaklar dış taş duvarlar ile arsa sınırları oluşturulmuştur. 3 Konağın toplam alanı 2165m2’dir. Konaklar butik otel olabilecek şekilde projelendirilmiş olup ana yapı mal sahipleri tarafından restore edilmiştir.

Butik otel olabilmesi için bazı eklentiler (wc) yapılması gerekecektir. Bu eklentilerle ilgili resmi kurumlardan gerekli izinler alınmış olup projelendirilmiştir. Butik otel olarak uzun süreli kiralanması için iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.
Adres:
Midyat Konağı, Akçakaya Mah. Pafta No: N466-08-C1D

ÇELEBİOĞLU KONAĞI

Tarihimiz

İlçemizin ismi ve ilk kuruluşu konusunda, değişik görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, İlçenin adı bir çok değişimlerden sonra Farsça, Arapça ve Süryanice karışımından meydana gelmiş “AYNA” anlamına gelmektedir.
Başka bir rivayete göre de Midyat, Mağaralar Kenti anlamına gelen ” MATİATE” kelimesinden ismini almıştır. Bu görüşü ileri sürenler, “MATİATE” isminin Asur yazıtlarında M.Ö. 9.Yüzyılda geçtiğini ifade etmektedirler. Bu görüşe paralel olarak Midyat`ta ilk yerleşim yerinin mağaralar olduğunu gösteren “Elath” mevkiinin (Midyat`a 3 Km. uzaklıkta ve Acırlı Beldesi yakınında bulunan Ziyaret-Mesire Yeri) Romalılar döneminden günümüze kadar geldiği söylenmektedir.
1973 Mardin İl yıllığında İlçenin tarihçesi hakkında şu bilgiler yer almaktadır: Orta Asya`dan göçüp Anadolu`ya gelen Eti Türkleri, Mezopotamya dediğimiz Dicle ve Fırat Nehirleri arasında yer alan ve verimli topraklara sahip olan bölgeye yerleşmişlerdir. ( M.Ö. 2000 yıllarında ) Bölgeden geçişleri sırasında Midyat`ı büyük bir mağara şehri halinde kurup, hayvanlarını da burada barındırmışlardır. Midyat`ın altındaki mağaralar o devirlerde barınak olarak kullanılmışlardır. Bu mağaraların birbirleri ile bağlantıları vardır. Daha sonraları bu bölgeye Orta Asya Türklerinin öncü göçebeleri olan Komuk Türkleri gelip yerleşir.
Bölgeye gelip yerleşen Komuklar, asırlarca Asurilerle savaşmışlardır. Bu dönemlerde Asurilerin birkaç defa bölgeyi ele geçirdiği görülmektedir. Ancak bu istilaları pek uzun sürmez ve her defasında çekilmek zorunda kalmışlardır. Nitekim Asur Hükümdarı Tıglatninip zamanında Komuklar, tamamen duruma hakim olmuşlardır. M.Ö. 500-100 yılları arasında bölge, değişik kavimlerin istilasına uğramıştır. Makedonyalılar, Persler, Romalılar bu bölgede hüküm sürmüşlerdir. Midyat` ın asıl meskun hale gelişi veya bölge olarak kuruluşu Selefkuslar devrine rastlamaktadır (M.Ö.180 Yılları).
“Çelebioğlu Konağı kiralama, otel, butik pansiyon için uygundur ve kiralanabilir”

ÇELEBİOĞLU KONAĞI